Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


(028) 3915 2473 - (028) 3915 2474

banthuky.diendan@gmail.com

hef.vn