Image

Ông Huỳnh Thành Đạt

Image

Ông Lê Quang Long

Image

Ông Chu Tiến Dũng

Image

Ông Trần Du Lịch

Image

Ông Nguyễn Kỳ Phùng

Image

Ông Lê Thành Nguyên

Image

Bà Phan thị Bích Nguyệt

Image

Ông Nguyễn Trọng Hoài

Image

Ông Huỳnh Thế Du

Image

Ông Đỗ Phú Trần Tình

Image

Ông Nguyễn Anh Thi

Image

Ông Trần Anh Tuấn

Image

Ông Tăng Ngọc Trường An

Image

Ông Nguyệt Việt Đức

Image

Ông Lê Minh Nhựt

Image

Ông Lê Hoài Quốc

Image

Ông Emmanuel San Andres

Image

Ông Kyle Kelhofer, Hoa Kỳ

Image

Ông Jay H. Wadhwani

Image

Ông Kyosuke Nagata, Nhật Bản

Image

Ông Sang Kyun Cha

Image

Ông Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam

Image

Ông Yun, Won-sok

Image

Ông Pekka Sundman

Image

Ông Jeong, Marn-ki

Image

Bà Barbara Noonan, Phần Lan

Image

Bà Pipa Turvanen

Image

Bà Tan Poh Hong, Singapore

Image

Ông Ahmad Magad, Singapore

Image

Ông Amiram Appelbaum, Israel

Image

Ông Tony Wheeler

Image

Ông Hoàng Minh Trí